Léčba erektilní dysfunkce
Samotný proces erekce a vzniku jejích poruch je složitý, proto i léčba erektilních dysfunkcí by měla být komplexní.

V současnosti je k dispozici celá paleta léčby od psychoterapie, změny životního stylu přes nejrůznější doplňkové pomůcky, medikamentózní terapii a injekční léčbu až po implantaci tzv. penilních protéz.

Změna životního stylu
Jak již bylo zmíněno v textu o příčinách poruch erekce, životní styl hraje při vzniku ED důležitou roli. Kouření, nadměrné užívání alkoholu, užívání drog, nedostatek pohybu, nevhodná strava, obezita, stres. To vše nepříznivě ovlivňuje normální erekci. Změna životního stylu a odbourání návyků je to první, co by měl každý muž s erektilní dysfunkcí udělat. Nejen že tím přispěje ke zlepšení svého celkového stavu, ale někdy již tato režimová opatření zlepší problémy s erekcí. V praxi to znamená vyvarovat se stresovým situacím, přestat kouřit, omezit konzumaci alkoholu a jídel s velkým podílem živočišných tuků, neužívat drogy, zvýšit tělesnou aktivitu a pohyb na čerstvém vzduchu.

Psychoterapie
Psychicky podmíněná erektilní dysfunkce je poměrně častá. Odhaduje se, že až dvacet procent všech poruch erekce je v souvislosti s psychickými problémy. Jde zejména o neopodstatněné obavy a zkreslené představy o očekávání partnerky. Psychické problémy vedou k erektilním poruchám přechodného charakteru. Často stačí jen rozhovor s partnerkou o očekáváních v oblasti sexuálního života a problémy odezní. V případě složitějších psychických problému je zde důležitá úloha psychoterapeuta či psychiatra.

Léky - inhibitory PDE5
Nejdynamičtěji se rozvíjející oblastí léčby erektilní dysfunkce jsou medikamentózní preparáty. Dříve užívaný yohimbin, afrodiziakum získávané z kůry stromu rostoucího v Africe či apomorfin, který ovlivňuje erekci působením na centrální nervový systém, jsou již prakticky v léčbě ED opuštěny. Rovněž často inzerované doplňky stravy, které Vás „zaručeně zbaví problémů s erekcí“ nemají při léčbě erektilní dysfunkce žádné opodstatnění.

V současnosti jsou lékem první volby moderní preparáty, nazývané zkratkou iPDE5. Jedná se o inhibitory 5-fosfodiesterázy, což je enzym podílející se na přirozeném odbourávání látky zvané cyklický guanosinmonofosfát (cGMP). Zjednodušeně lze jejich účinek shrnout tak, že díky blokování účinku enzymu PDE5 ovlivňují cévy ve smyslu jejich rozšíření a zabraňují jejich stažení. Krev se tak dostává do penisu ve zvýšeném objemu a vede k naplnění kavernózních těles a k dostatečně tvrdé erekci. Předností těchto léků je dobrá snášenlivost a vysoký účinek léčby. Obecně lze na základě provedených výzkumů sledovat zlepšení erekce u sedmdesáti procent všech pacientů.

V současnosti jsou na trhu nejrozšířenější inhibitory PDE5: sildenafil, vardenafil a tadalafil. Všechny tři preparáty mají velmi podobné složení a liší se víceméně pouze dobou účinku. Ta je u sildenafilu a vardenafilu kolem čtyř až pěti hodin, u tadalafilu dvacet čtyři až třicet šest hodin. Všechny tyto léky účinkují pouze při sexuální stimulaci, podporují přirozený mechanismus erekce. Za selhání léčby považujeme vše, co nevede k erekci dostatečné k uskutečnění pohlavního styku. Nelze však dělat závěry po prvním užití tablety, objektivně lze hodnotit účinnost léků teprve po šesti až osmi aplikacích.
Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

K pokladně

Newsletter